Μητρώο καταγραφής ασθενών με Ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ)

Μία καλοήθης αιματολογική νόσος χαρακτηριζόμενη από ποικίλης βαρύτητας
θρομβοπενία οφειλόμενης σε ανάπτυξη αυτο-αντισωμάτων ή (λιγότερο συχνά)
κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων.


Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

Η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση  θρομβοπενία είναι καλοήθης αιματολογική νόσος χαρακτηριζόμενη από ποικίλης βαρύτητας θρομβοπενία οφειλόμενης σε ανάπτυξη αυτο-αντισωμάτων ή (λιγότερο συχνά) κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων που οδηγούν σε αυξημένη περιφερική καταστροφή των αιμοπεταλίων.Το μητρώο καταγραφής ασθενών

Η εφαρμογή απευθύνεται σε ιατρούς σχετικούς με το αντικείμενο και αποτελείται από μεγάλο αριθμό προβολών και εκτυπώσεων, οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση σε συνεργασία με τους ιατρούς της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το μητρώο ακολουθεί την πορεία του ασθενούς σε όλη την πορεία του από τη στιγμή της διάγνωσης και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του, επιτρέποντας την εισαγωγή των αρχικών δεδομένων και την τακτική επικαιροποίηση τους. Παράλληλα, διατίθεται και μητρώο καταγραφής των ασθενών που υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή σε περιπτώσεις που αυτές πραγματοποιήθηκαν.


Στατιστικά δεδομένα μητρώου

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1319 περιπτώσεις ασθενών από ένα μεγάλο αριθμό Αιματολογικών Κλινικών ανά την Ελλάδα (20), εκ των οποίων 771(58,5%) είναι γυναίκες και 547 (41,5%) άνδρες.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί 75 ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή στο σύνολο των 1319 ασθενών.

Τελευταία νέα

Νέα, εξελίξεις και δημοσιεύσεις που αφορούν το μητρώο καταγραφής ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ).